• Home
  • Category: กิจกรรม

ประชาไทร่วมกับฟ้าเดียวกัน ขอเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด ‘แผ่นดินจึงดาล Talk’

วันนี้ เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ประชาไทร่วมกับฟ้าเดียวกัน ขอเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด ‘แผ่นดินจึงดาล Talk’
สนทนาประเด็นในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ โดยคุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และ คุณทวีศักดิ์ เกิดโภคา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ดิเรกเสวนา “เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน”

ดิเรกเสวนา “เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน” เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ “การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย” ของ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น วิทยากร – ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น Department of Asian Languages and Cultures University of Wisconsin-Madison – สมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย – ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 13.00-16.00 น. ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน https://www.facebook.com/DJC.Center/photos/a.572932076091394.1073741831.518343594883576/1650434215007836/?type=3&theater

ก่อนจะถึงงาน ดิเรกเสวนา “เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน”

ก่อนจะถึงงาน ดิเรกเสวนา “เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน” https://www.facebook.com/DJC.Center/photos/a.572932076091394.1073741831.518343594883576/1650434215007836/?type=3&theater เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ “การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย” ของ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น http://www.sameskybooks.net/books/revolution-interrupted/
ชวนอ่านบทความของนิธิ เอียวศรีวงศ์ “เสื้อแดงจากอีกมุมมองหนึ่ง” https://www.matichon.co.th/news/735970 ที่วิเคราะห์กลุ่มเสื้อแดง จากฐานของหนังสือ การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน

โปรแกรมดี ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 29 พ.ย.นี้

โปรแกรมดี ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 29 พ.ย.นี้ …………….. รัฐศาสตร์เสวนา หัวข้อเสวนา: “ขบวนการชาวไร่ชาวนากับการสร้างพื้นที่ทางการของภาคประชาชน” วิทยากร:
.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น .นิธิ เอียวศรีวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ: .มาลินี คุ้มสุภา วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม นิธิ เอียวศรีวงศ์ “เสื้อแดงจากอีกมุมมองหนึ่ง”