• Home
  • Category: ข่าวสาร

เข้าสู่ครึ่งทางงานสัปดาห์หนังสือกับ 10 อันดับขายดีบูธฟ้าเดียวกัน

เข้าสู่ครึ่งทางงานสัปดาห์หนังสือกับ 10 อันดับขายดีบูธฟ้าเดียวกัน • ไข่แมว • แผนที่สร้างชาติ รัฐประหาร กับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น • อำนาจไร้พรมแดน ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวันและโลกที่เปลี่ยนแปลง • วารสารฟ้าเดียวกัน “ส่งเสด็จ” • ชาติคืออะไร • คนไทย/คนอื่น ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย • วรรณกรรมประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจิตนาการ • การก่อรูปของเศรษฐศาสตร์ก่อนระบบทุนนิยม • วารสารฟ้าเดียวกัน “ผังสร้างเจ้า” • ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
ฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2

ฟ้าเดียวกันชวนคุย “จากรัฐธรรมนูญ ถึงศาลรัฐประหาร” กับปิยบุตร แสงกนกกุล ฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2

วันนี้ 5 โมงเย็น ฟ้าเดียวกันชวนคุย “จากรัฐธรรมนูญ ถึงศาลรัฐประหาร” กับปิยบุตร แสงกนกกุล ฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2

พบกับผู้เขียน ‘แผนที่สร้างชาติ’ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ กับอาจารย์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้ที่ S39 โซน C2

พบกับผู้เขียน ‘แผนที่สร้างชาติ’ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ กับอาจารย์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้ที่ S39 โซน C2

S39 โซน C2 พื้นที่รวมตัวของ 5 สำนักพิมพ์

  S39 โซน C2 พื้นที่รวมตัวของ 5 สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา, ฟ้าเดียวกัน, อ่าน, บทจร, ไรเตอร์ Writer Thailand เครดิตภาพ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย