• slide006

 • slide001

 • Oct 14

 • slide009

หนังสือเล่ม

 • ศาลรัฐประหาร

  ศาลรัฐประหาร

  ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560) ของปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผลงานลำดับที่ต่อจาก รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (2559) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่พัฒนามาจากบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ระหว่างช่วงปลายปี 2558 ถึงสิ้นปี 2559 ยกเว้นบทนำซึ่งเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ เช่นเดียวกับเล่ม รัฐธรรมนูญ …อ่านต่อ »
 • โลกของคนไร้บ้าน

  โลกของคนไร้บ้าน

  บ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์โลกในปัจจุบัน   จนกระทั่งผู้ว่าฯ กทม.   กล่าวว่า   คนเราเกิดมาก็ต้องมีบ้าน   แม้แต่คนไร้บ้านเองซึ่งมีภาระต้องพิสูจน์ความเป็นคนแก่คนอื่นและตัวเองมากที่สุด   ก็มักจะพูดว่าเขามีบ้าน   แต่ไม่อยากอยู่ อันที่จริงบ้าน—อยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือขยายก็ตาม—เป็นความปรกติสุขในตัวของมันเอง   หรือเพราะเราสถาปนาความปรกติสุขขึ้นจากการจัดระเบียบสังคมให้ทุกคนมีบ้านกันแน่   เช่น  รัฐควบคุมและให้บริการประชาชนได้โดยอาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่ง  ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของเราก็ต้องอาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่งเหมือนกัน  และด้วยเหตุดังนั้น …อ่านต่อ »
 • คนไทย/คนอื่น

  คนไทย/คนอื่น

  คำถามว่า   “เราคือใคร ?”   ดูจะเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ตอบยากเป็นอันดับต้น ๆ   โดยเฉพาะเมื่อ   “เรา”   ในที่นี้หมายถึงตัวตนรวมหมู่ มิใช่เพียงตัวตนเชิงปัจเจก   ส่วนใหญ่แล้วเรารับเอาตัวตนรวมหมู่มาเป็นองค์ประกอบตัวตนของเราโดยแทบไม่รู้ตัว  หรือกว่าจะรู้ตัวอีกที  ก็อาจกลายเป็นว่าเราได้กลายเป็นร่างทรงของตัวตนชนิดนี้ที่มีส่วนในการก่อความรุนแรงไปเสียแล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ยกย่องชนชั้นนำในประวัติศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา เป็นคนไทยที่หากไม่เกลียดชังก็ดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน …อ่านต่อ »
 • ชาวนาการเมือง

  ชาวนาการเมือง

  ในการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่  10  ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงต้นเดือนมกราคม  2551  แอนดรู วอล์คเกอร์  (Andrew Walker)  นักมานุษย­วิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  (ANU)  ในขณะนั้น ได้นำเสนอบทความเรื่อง  “Royal Sufficiency and Elite Misrepresentation of Rural Livelihoods”  ซึ่งท้าทายวิธีคิด และการนำเสนอภาพชนบทของชนชั้นนำไทยผ่านการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …อ่านต่อ »
 • โฉมหน้าราชาชาตินิยม

  โฉมหน้าราชาชาตินิยม

  … พ่อเป็นเสาหลักของบ้านนะครับ บ้านของผมหลังใหญ่นะครับ ใหญ่มาก เราอยู่กันหลายคน ผมเกิดมานี่บ้านหลังนี้ก็สวยงามมากแล้ว… บรรพบุรุษของพ่อ เสียเหงื่อ เสียเลือด เอาชีวิตเข้าแลก กว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับ จนมาถึงวันนี้ พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้าน และก็ดูแลความสุขของทุกๆ  คนในบ้าน… ถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้ แล้วก็พาลมาลงที่พ่อ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ …อ่านต่อ »

Home