• slide006

 • slide001

 • Oct 14

 • slide009

หนังสือเล่ม

 • รัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญ

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความของปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าด้วย “รัฐธรรมนูญ” และแนวความคิดของ “นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ และวารสาร ฟ้าเดียวกัน แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ที่ผ่านมาตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญของนักวิชาการไทย ส่วนใหญ่มักจำกัดอยู่ที่การอธิบายเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ และที่ดีขึ้นมาหน่อย  ก็จะเป็นการศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ หรือประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางการเมืองของเรา ทว่าต่างไปจากงานอื่นๆ ที่ผ่านมา งานของปิยบุตร …อ่านต่อ »
 • เมื่อโลกพลิกผัน

  เมื่อโลกพลิกผัน

  ด้วยตระหนักว่ารากฐานภูมิปัญญา    ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงนั้น    ควรต้องงอกเงยสั่งสมจากประสบการณ์ในสังคมของเราเอง    กระนั้นก็ตามในยุคสมัยที่สังคมไทย    ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างแนบแน่นและรอบด้านนั้น    การศึกษาทำความเข้าใจภูมิปัญญาจากภายนอกอย่างถึงราก     เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้เช่นกัน     ตรงกันข้ามการเพิกเฉยที่จะศึกษารากของภูมิปัญญาดังกล่าว    แต่กลับนำเข้าองค์ความรู้จากภายนอกมาใช้อย่างหยาบง่ายด้วยมิจฉาทิฐิต่างหากที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยการศึกษารากฐานภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลสำคัญต่อโลก   …อ่านต่อ »
 • การเมืองวัฒนธรรมไทย

  การเมืองวัฒนธรรมไทย

  ในการเมืองมีวัฒนธรรม และในวัฒนธรรมมีการเมือง คือสิ่งที่ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้สะท้อนให้เห็นในหนังสือ การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ เล่มนี้ หากพิจารณาจากวาระการตีพิมพ์บทความทั้ง 10 บท จะพบว่าเป็นการเขียนขึ้นระหว่างปี 2543-2556 ซึ่งในห้วงเวลานั้นผู้เขียนคือประจักษ์ ได้ศึกษาระดับปริญญาโทที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาด้วยการเขียนวิทยานิพนธ์ “ก่อนจะถึง 14 …อ่านต่อ »
 • ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษา

  ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษา

  ในแวดวงไทยศึกษาคงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ในฐานะ “ยักษ์” ที่ต้องข้ามให้พ้น ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับแนวคิดของเขาหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ไทยศึกษาหาได้เป็นความสนใจแรกเริ่มของเบน ทั้งนี้เพราะความสนใจเริ่มต้นของเบนคือเรื่องอินโดนีเซีย ดังวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาเรื่อง “The Pemuda Revolution : Indonesian Politics 1945-1946” (1967) รวมทั้งผลงานอื่นๆ …อ่านต่อ »
 • 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง

  6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง

  ท่ามกลางวิกฤตการเมืองไทยที่ดำเนินมายาวนานเกือบหนึ่งทศวรรษนับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ถามว่าทำไมเรายังต้องอ่านเรื่องราว 6 ตุลา 2519 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานเกือบสี่ทศวรรษแล้ว ทำไมลืม 6 ตุลาไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้ ? ในนามของสำนักพิมพ์ แม้ไม่ได้ตั้งใจจะจำ แต่เหตุการณ์เมษา-พฤษภา 2553 ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้หลายคนหวนกลับไปนึกถึงความละม้ายคล้ายคลึงของมันกับเหตุการณ์ 6 ตุลา …อ่านต่อ »

Home