• slide006

 • slide001

 • Oct 14

 • slide009

หนังสือเล่ม

 • ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475

  ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475

    ไพร่เป็นพื้นยืนเห็นประเด็นชอบ ตามระบอบปาลิเมนต์ประเด็นขำ แม้นนิ่งช้าล้าหลังมิยังทำ จะตกต่ำน้อยหน้าเวลาสาย   บทกวีข้างต้น เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ ได้รจนาขึ้นในปี 2448 ในยุคสมัยที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังเป็นสุดเขตแดนของจินตนาการรูปแบบการปกครองที่เป็นไปได้ของชนชั้นนำสยาม ในขณะนั้น แน่นอนที่สุดผู้ที่บังอาจคิดถึงรูปแบบการปกครองที่ดีกว่า ถ้าหากไม่ถูกทำให้กลายเป็น “คนบ้า” ในสายตาของผู้ปกครองก็จะถูกโซ่ตรวนมาพันธนาการ โชคร้ายเป็นของเทียนวรรณที่ท่านได้รับโทษทัณฑ์ทั้ง …อ่านต่อ »
 • การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน

  การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน

  ภาพประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนของช่วงสามปีระหว่างเหตุการณ์   14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519   แม้จะสำคัญอย่างยิ่งยวดแต่กลับเลือนรางในความรับรู้ของสังคมไทยโดยทั่วไป    สาเหตุหลักเป็นเพราะความรุนแรงระดับโหดร้ายป่าเถื่อนที่รัฐและองค์กรฝ่ายขวากึ่งรัฐ    ตลอดจนสถาบันฯ สำคัญได้กระทำต่อประชาชนร่วมชาติของพวกเขาเองเป็นเหตุให้รัฐต้องพยายามปกปิดลบเลือนเรื่องราวต่างๆ    ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นทั้งด้วยวาทกรรมและกลไกต่าง    ที่มีอยู่ในมืออย่างไรก็ดี    ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา …อ่านต่อ »
 • ศาลรัฐประหาร

  ศาลรัฐประหาร

  ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560) ของปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผลงานลำดับที่ต่อจาก รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (2559) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่พัฒนามาจากบทความของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ระหว่างช่วงปลายปี 2558 ถึงสิ้นปี 2559 ยกเว้นบทนำซึ่งเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ เช่นเดียวกับเล่ม รัฐธรรมนูญ …อ่านต่อ »
 • โลกของคนไร้บ้าน

  โลกของคนไร้บ้าน

  บ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์โลกในปัจจุบัน   จนกระทั่งผู้ว่าฯ กทม.   กล่าวว่า   คนเราเกิดมาก็ต้องมีบ้าน   แม้แต่คนไร้บ้านเองซึ่งมีภาระต้องพิสูจน์ความเป็นคนแก่คนอื่นและตัวเองมากที่สุด   ก็มักจะพูดว่าเขามีบ้าน   แต่ไม่อยากอยู่ อันที่จริงบ้าน—อยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือขยายก็ตาม—เป็นความปรกติสุขในตัวของมันเอง   หรือเพราะเราสถาปนาความปรกติสุขขึ้นจากการจัดระเบียบสังคมให้ทุกคนมีบ้านกันแน่   เช่น  รัฐควบคุมและให้บริการประชาชนได้โดยอาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่ง  ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของเราก็ต้องอาศัยบ้านเป็นฐานอย่างหนึ่งเหมือนกัน  และด้วยเหตุดังนั้น …อ่านต่อ »
 • คนไทย/คนอื่น

  คนไทย/คนอื่น

  คำถามว่า   “เราคือใคร ?”   ดูจะเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ตอบยากเป็นอันดับต้น ๆ   โดยเฉพาะเมื่อ   “เรา”   ในที่นี้หมายถึงตัวตนรวมหมู่ มิใช่เพียงตัวตนเชิงปัจเจก   ส่วนใหญ่แล้วเรารับเอาตัวตนรวมหมู่มาเป็นองค์ประกอบตัวตนของเราโดยแทบไม่รู้ตัว  หรือกว่าจะรู้ตัวอีกที  ก็อาจกลายเป็นว่าเราได้กลายเป็นร่างทรงของตัวตนชนิดนี้ที่มีส่วนในการก่อความรุนแรงไปเสียแล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ยกย่องชนชั้นนำในประวัติศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา เป็นคนไทยที่หากไม่เกลียดชังก็ดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน …อ่านต่อ »

Home