• slide006

 • slide001

 • Oct 14

 • slide009

หนังสือเล่ม

 • ชาวนาการเมือง

  ชาวนาการเมือง

  ในการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงต้นเดือนมกราคม  2551  แอนดรู วอล์คเกอร์  (Andrew Walker)  นักมานุษย­วิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  (ANU)  ในขณะนั้น ได้นำเสนอบทความเรื่อง  “Royal Sufficiency and Elite Misrepresentation of Rural Livelihoods”  ซึ่งท้าทายวิธีคิด และการนำเสนอภาพชนบทของชนชั้นนำไทยผ่านการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังชวนให้เรามองเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นเครื่องมือเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นาน ทางกองบรรณาธิการฟ้าเดียวกัน …อ่านต่อ »
 • โฉมหน้าราชาชาตินิยม

  โฉมหน้าราชาชาตินิยม

  … พ่อเป็นเสาหลักของบ้านนะครับ บ้านของผมหลังใหญ่นะครับ ใหญ่มาก เราอยู่กันหลายคน ผมเกิดมานี่บ้านหลังนี้ก็สวยงามมากแล้ว… บรรพบุรุษของพ่อ เสียเหงื่อ เสียเลือด เอาชีวิตเข้าแลก กว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับ จนมาถึงวันนี้ พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้าน และก็ดูแลความสุขของทุกๆ  คนในบ้าน… ถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้ แล้วก็พาลมาลงที่พ่อ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ …อ่านต่อ »
 • รัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญ

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความของปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าด้วย “รัฐธรรมนูญ” และแนวความคิดของ “นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ และวารสาร ฟ้าเดียวกัน แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ที่ผ่านมาตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญของนักวิชาการไทย ส่วนใหญ่มักจำกัดอยู่ที่การอธิบายเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ และที่ดีขึ้นมาหน่อย  ก็จะเป็นการศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ หรือประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางการเมืองของเรา ทว่าต่างไปจากงานอื่นๆ ที่ผ่านมา งานของปิยบุตร …อ่านต่อ »
 • เมื่อโลกพลิกผัน

  เมื่อโลกพลิกผัน

  ด้วยตระหนักว่ารากฐานภูมิปัญญา    ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงนั้น    ควรต้องงอกเงยสั่งสมจากประสบการณ์ในสังคมของเราเอง    กระนั้นก็ตามในยุคสมัยที่สังคมไทย    ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างแนบแน่นและรอบด้านนั้น    การศึกษาทำความเข้าใจภูมิปัญญาจากภายนอกอย่างถึงราก     เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้เช่นกัน     ตรงกันข้ามการเพิกเฉยที่จะศึกษารากของภูมิปัญญาดังกล่าว    แต่กลับนำเข้าองค์ความรู้จากภายนอกมาใช้อย่างหยาบง่ายด้วยมิจฉาทิฐิต่างหากที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยการศึกษารากฐานภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลสำคัญต่อโลก   …อ่านต่อ »
 • การเมืองวัฒนธรรมไทย

  การเมืองวัฒนธรรมไทย

  ในการเมืองมีวัฒนธรรม และในวัฒนธรรมมีการเมือง คือสิ่งที่ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้สะท้อนให้เห็นในหนังสือ การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ เล่มนี้ หากพิจารณาจากวาระการตีพิมพ์บทความทั้ง 10 บท จะพบว่าเป็นการเขียนขึ้นระหว่างปี 2543-2556 ซึ่งในห้วงเวลานั้นผู้เขียนคือประจักษ์ ได้ศึกษาระดับปริญญาโทที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาด้วยการเขียนวิทยานิพนธ์ “ก่อนจะถึง 14 …อ่านต่อ »

Home