14 ตุลา ยังมีอะไรให้ศึกษาอีกหรือ ?

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา 14 ตุลา ยังมีอะไรให้ศึกษาอีกหรือ ?

เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฎ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกาาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมเสวนาโดย

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น

นักวิจัย Political & Social Change มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ณัฐพล ใจจริง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจักษ์ ก้องกีรติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

โพสต์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เมื่อ | หมวดหมู่ 2556, กิจกรรม