“หลัง 14 ตุลา”

กำหนดการสัมมนา “หลัง 14 ตุลา”

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556

10.00 – 12.00 น.

(1) ธิกานต์ ศรีนารา
“การหันเข้าไปหาความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมของปัญญาชนฝ่ายค้านไทยภายหลังการตกต่ำของ พคท. ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2534”
(2) อุเชนทร์ เชียงเสน
ประวัติศาสตร์ “การเมืองภาคประชาชน” : ความคิดและปฏิบัติการของ “นักกิจกรรมทางการเมือง” ในปัจจุบัน

ผู้วิจารณ์หลัก ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้ดำเนินรายการ ปราการ กลิ่นฟุ้ง

13.00-15.00 น.

(3) กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
การรื้อฟื้นและการก่อร่างสร้างตัวของความเป็น “คนเดือนตุลา”
(4) Tyrell Haberkorn
ชายขอบประวัติศาสตร์นิพนธ์เดือนตุลา

ผู้วิจารณ์หลัก ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้ดำเนินรายการ สลิสา ยุกตะนันต์

15.00 – 17.00 น.

(5) ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
วิหารไม่ว่างเปล่า : ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาหัวก้าวหน้า หลัง 14 ตุลา 2516 (พ.ศ.2516-2541)
(6) เอกรินทร์ ต่วนศิริ
โลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมหลัง 14 ตุลา 16

ผู้วิจารณ์หลัก ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการ รอมฎอน ปันจอร์

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลา 56

13.00-15.00 น.

(7) ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
กองทัพไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยหลัง 14 ตุลา
(8) พุฒิพงศ์ มานิสสรณ์
สถานะและผลทางกฎหมายของการใช้กำลังทหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ: จาก 6 ตุลา 19 ถึง 19 กันยา 49

ผู้วิจารณ์หลัก อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้ดำเนินรายการ ตฤณ ไอยะรา

15.00-17.00 น.

(9) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ทุนไทยหลัง 14 ตุลา
(10) เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
วิวาทะว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากศักดินาสู่ทุนนิยมของไทย และปัญหาการเมืองไทยหลัง 14 ตุลา

ผู้วิจารณ์หลัก สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ดำเนินรายการ ตฤณ ไอยะรา

จัดโดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ร่ามกับ คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์

โพสต์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เมื่อ | หมวดหมู่ 2556, กิจกรรม