รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน

คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “รัฐธรรมนูญ”

ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
http://www.sameskybooks.net/books/constitution/

วิทยากร

 • ปิยบุตร แสงกนกกุล
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสต์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เมื่อ | หมวดหมู่ 2559, กิจกรรม