ด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด

135 ฿

In Stock

คำนำบรรณาธิการ

โครงการสรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ทอดระยะเวลาแก่ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการจนนานเกินควร กว่าที่จะรวบรวมบทกวีนิพนธ์ของ จิตร ภูมิศักดิื ให้ได้เสร็จเกือบสมบูรณ์ที่สุด หากจำกันได้ ก่อนหน้าเมื่อ 26 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเคยรวบรวมงานกวีนิพนธ์ของ จิตร ภูมิศักดิ์ พิมพ์เป็นรูปเล่มในชื่อ ความใฝ่ฝันแสนงาม ได้ปรารภว่า สามารถรวบรวมงานกวีนิพนธ์ของจิตรได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น มาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าพอจะเอ่ยได้เต็มปากเต็มคำว่า น่าจะสมบูรณ์ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว อ่านเพิ่มเติม>>