ปากไก่และใบเรือ

From: 360 ฿

ปก

“การศึกษาประวัติศาสตร์ การเขียนประวัติศาสตร์ของเรายังไม่เริ่มต้นขึ้น” นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับอาร์โนลด์ ทอยน์บี”, สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-สิงหาคม 2512) หน้า 24 ประวัติศาสตร์ “สกุลดำรงราชานุภาพ” ตามแนวทางการศึกษาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อ่านเพิ่มเติม>>

ปก ปกแข็ง, ปกอ่อน