รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ

360 ฿

In Stock

คำนำสำนักพิมพ์

พลันที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2540 นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพบุคคลผู้ “ร่ำรวยที่สุดในประเทศ” ขณะนั้นได้กลายเป็น “เจ้าสัวเยสเทอเดย์” ไปในชั่วข้ามคืน สินทรัพย์ของเขาจากที่เคยถือครองมากถึง 3 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ เมื่อปี 2539 ลดฮวบฮาบลงทันที 1 ใน 3 และเหลือเพียง 746 ล้านดอลล่าห์สหรัฐในปีถัดมา ขณะที่ปัจจุบันเราคงไม่สามารถจะกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำอีกแล้วว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นของโสภณพนิช

สิ่งที่เกิดขึ้น มิใช่เป็นเพียงการลดลงของสินทรัพย์ของนายทุนธนาคารตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นภาพสะท้อนการสิ้นสุดของยุคสมัยที่เรียกกันว่า “ทุนนิยมนายธนาคาร” ของไทย ซึ่งเคยเข้ามาแทนที่“ทุนนิยมข้าราชการ” และขับเคลื่อนโดยพันธมิตรสามเส้าระหว่างชนชั้นนำทางการเมือง-เทคโนแครต-นายธนาคารมาตั้งแต่ทศวรรษ2500 ยาวนานร่วม 4 ทศวรรษ

ระบบทุนนิยมไทยดังกล่าวนี้กำเนิดขึ้นพัฒนา และล่มสลายลงได้อย่างไร ด้วยเงื่อนไขปัจจัยอะไร และเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เหล่านี้คือคำถามตั้งต้นที่หนังสือเล่มนี้ รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ:จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 พยายามจะตอบ อ่านเพิ่มเติม>>