ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : พุทธเศรษฐศาสตร์

72 ฿

Out of Stock

ญัตติสาธารณะ

การดำรงอยู่อย่าง “เข้มแข็ง” ของรัฐบาลไทยรักไทยภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในรอบ 2 ปีเศษที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ปรากฎการณ์ที่รัฐบาลสมัยปัจจุบันสามารถขยายตัวเข้ายึดกุมในเกือบทุกองคาพยพของสังคมไทยเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เด่นชัดจนนิธิ เอียวศรีวงศ์ถึงกับบอกว่า “ประเด็นสาธารณะที่ครอบคลุมสังคมไทยอยู่ในเวลาสองปีที่ผ่านมา ล้วนเป็นประเด็นที่ท่านนายกฯ ผลิตขึ้นทั้งนั้น”

สภาพการณ์ดังกล่าว น่าจะชวนให้เราย้อนกลับตั้งคำถามกันมากขึ้นว่า ทำไมความหลากหลายในการกำหนด “ญัตติสาธารณะ” จึงหายไปสวนทางกับสิทธิเสรีภาพที่ (ดูเหมือนจะ) มีมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม>>