ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 : คนกับคนที่เคยอยู่คู่กันมา คนกับคนก็หันหน้าฆ่ากันเอง

90 ฿

Out of Stock

ทางเลือกทางการเมืองต่อกรณีปัญหาภาคใต้

ไม่ว่ารัฐบาลจะ “ปรับขุนพล” ไปอย่างไร แต่สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยิ่งห่างไกลจากความสงบเข้าไปทุกขณะ และในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา คงไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะสะเทือนความรู้สึกของสังคมได้เท่ากับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547

กล่าวสำหรับกรณีตากใบ ในทัศนะของเรา แน่นอนที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องแสดงความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น 6 ศพ ที่เสียชีวิตระหว่างการสลายการชุมนุม หรือว่าจะเป็น 79 ศพ ที่เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นั้น ซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆ ที่รัฐจะปัดความรับผิดชอบไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงความบกพร่องในวิธีปฏิบัติของทหารชั้นผู้น้อยดังที่รัฐบาลพยายามสอบสวนอยู่ในขณะนี้ แต่โศกนาฏกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในสายตาของรัฐนั้น ผู้ถุกจับกุมทั้ง 1,300 คน มิใช่มนุษย์หรือพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน พวกเขาจึงได้รับการปฏิบัติเสมือนฝูงสัตว์ที่ถูกลำเลียงไปกระทำทารุณกรรม อ่านเพิ่มเติม>>