ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : เส้นทางยุคหลังประวัติศาสตร์

90 ฿

In Stock

มองมุมใหม่ การเมืองภาคประชาชน

ณ พ.ศ. นี้คงไม่มีใครปฏิเสธบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการขับเคลื่อนสังคมไทย ดังจะดูได้จากพื้นที่ข่าวกิจกรรมทางการเมือง หรือแม้กระทั่งงานวิชาการก็มีให้เห็นอย่างดาษดื่น แต่การเมืองภาคประชาชน กลับเป็นเรื่องที่มีการตีความที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ทัศนะ หรือจุดยืนของแต่ละกลุ่ม/บุคคล ด้านหนึ่งก็มองว่า “การเมืองภาคประชาชน” คือการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการยุยงของกลุ่มคนภายนอก โดยเฉพาะเอ็นจีโอทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความวุ่นวายและบ่อนเซาะความมั่นคงของประเทศ ขณะที่แนวคิดอีกด้านหนึ่งซึ่งมาจากกลุ่มคนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน คือการช่วงชิง “พื้นที่ทางการเมือง” ที่เคยผูกขาดอยู่กับรัฐและทุน ทั้งในแง่ของการจัดการทรัพยากร การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ฯลฯ ให้มาอยู่ในมือของประชาชนผู้เป็นทั้งเจ้าของอำนาจอธิปไตยและได้รับผลกระทบโดยตรง

แม้จะแตกต่างกัน 2 ขั้วแต่สิ่งที่แนวคิดทั้ง 2 มองเหมือนกันคือการตระหนักถึงพลังภายนอก ในการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว โดยแนวคิดแรกมองว่า การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาจากการถูก “จูงจมูก” ของผู้ไม่หวังดี ขณะที่ฝ่ายหลังก็มองว่าตนเข้าไปหนุนเสริมเพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของเหล่าผู้เสียเปรียบออกมา แต่สิ่งที่ขาดหายไปจากการพิจารณาขบวนการการเมืองภาคประชาชนคือเสียงของประชาชน หรือชาวบ้านจริงๆ ว่าเขาเหล่านั้นประเมินตัวเองอย่างไร เป้าหมายคืออะไร เหมือนหรือต่างจากที่ออกสู่สาธารณะ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม>>