ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : วิพากษ์กอส.

135 ฿

In Stock

ภูมิศาสตร์การเมืองเพื่อดับไฟใต้

มะรือโบออก เจาะไอร้อง บาเจาะ ดุซงญอ กรือเซะ สะบ้าย้อย สุไหงปาดี ระแงะ ปะนาเระ บองอ ตากใบ ตันหยงลิมอร์ ฯลฯ รายชื่อพื้นที่ข้างต้นถ้าไม่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ขวานทองของไทย” เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าเป็นดินแดนต่างด้าวเสียด้วยซ้ำ นี่ไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพปัญหา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในพื้นที่ว่าเป็นเช่นไร

แต่ละพื้นที่เหล่านี้กลับมาเป็นที่กวนใจต่อมโนทัศน์เรื่องการเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์ของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นที่เกิดเหตุที่ชวนสลดหดหู่ไม่ว่าจะเป็น การปล้นปืน การฆ่าตัดคอพระสงฆ์ การทำร้ายครู-นาวิกโยธิน การฆ่ายกครัวทั้งครอบครัวพุทธและมุสลิม การล้อมปราบผู้ชุมนุมโดยเปิดเผย ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม>>