ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 : ทางแพร่งประชาธิปไตยไทย

180 ฿

In Stock

ทางแพร่งประชาธิปไตยไทย

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2551 เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ เริ่มต้นการบรรยายวิชาการหัวข้อแรกโดย ศ.ดร. โยชิฟูมิ ทามาดะ แห่งมหาวิทยาลัย เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาที่ค้นคว้าเรื่องการเมืองไทยมายาวนานนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 2520 ผลงานมีชื่อของเขาเรื่อง “อิทธิพลและอำนาจ: การเมืองไทยด้านที่ไม่เป็นทางการ” (1991 และแปลเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์) นับเป็นงานที่ผู้สนใจเรื่องระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยต้องอ่าน ขณะที่หนังสือเรื่อง Democratization in Thailand: Grappling with Realities -ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย: เกาะติดกับความเป็นจริง (2003) ยังได้รับรางวัล Masayoshi Ohira Memorial เมื่อปี 2547 อ่านเพิ่มเติม>>